Sao buồn ngủ thế nhỉ?

Buồn ngủ quá. Mùa thu lúc nào cũng đói và buồn ngủ.

Định gõ một bài vừa vì lâu rồi bỏ bê nhà cửa ruộng vườn, nhưng buồn ngủ rồi thì vẫn phải đi ngủ.

Một khối trứng trắng xuất hiện trước mắt mình rồi.

Advertisements