06102014

Hôm nay thì mình hiểu tại sao ngày xưa Bụt Shakya Muni lại không khuyến khích con người theo đuổi những lý thuyết về vũ trụ, về lượng tử, về siêu hình. Ngày nay, mình vẫn phải thu xếp để đọc thêm những cuốn sách về khoa học thường thức, nhất là về vật lý để hiểu một cách tối thiểu những nghi vấn mà mình đặt ra sau khi đọc những cuốn kinh được ca tụng, tán thán. Hơn nữa Bụt đã chỉ rõ, Như Lai chỉ nói sự thật, không bao giờ hai lời, vậy nếu coi những gì Bụt đã thuyết là đúng, nên những điều mình chưa hiểu, bao gồm cả những xứ Bụt khác, rồi làm sao con người sau khi mệnh chung sẽ về được Tây Phương Cực Lạc… sẽ phải tìm hiểu tử tế. Tìm hiểu cả rồi thì mình sẽ quên hết đi thôi, thế là xong!!!

Tóm lại, lý do của Bụt ngày xưa là vì trình độ của con người thấp kém nên không muốn người ta sa đà quá vào kiến thức khiến quên đi mục đich ban đầu của việc tìm về Chân Như là Giác Ngộ và đạt tới Niết Bàn. Mình biết mình là một trong những “Chúng sinh là Bụt sẽ thành” nhưng vấn đề là bao giờ và ở đâu?

Mình mong là đời đời kiếp kiếp sinh ra, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ gặp được Pháp của Bụt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s