Một ngày, một tháng, một năm, một đời – Tsangyang Gyatso

431786_159173164262405_1087218230_nMột đêm ấy, tôi nghe trọn tụng kinh một đêm dài, đâu vì để hiểu, chỉ để tìm một chút hơi thở của Người.

Một tháng ấy, tôi xoay qua tất cả kinh luân, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của Người.

Một năm ấy, tôi dập đầu phủ phục nhận lấy bụi đường, đâu vì hành hương hướng Bụt, chỉ để kề bên ấm áp của Người.

Một đời ấy, tôi vượt qua mười vạn núi non, đâu vì tu cho kiếp sau, chỉ để giúp Người an bình hạnh phúc.

Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy.

.

Một khắc ấy, tôi giơ cao cờ phong mã, đâu vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ Người tới;

Một ngày ấy, tôi nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời Người tụng;

Một tháng ấy, tôi xoay qua tất cả kinh luân, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của Người.

Một năm ấy, tôi dập đầu phủ phục trên đường lên núi, đâu vì gặp gỡ, chỉ để kề cận ấm áp của Người;

Một đời ấy, tôi chuyển nước chuyển non dời tháp thờ Bụt, đâu vì tu cho kiếp sau, chỉ để giữa đường gặp lại Người.

.

Một ngày ấy, tôi xếp lên những chồng đá mani, đâu vì tu đức, chỉ để ném chúng xuống hồ trái tim Người.

Một tháng ấy, tôi xoay qua tất cả kinh luân, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của Người.

Một năm ấy, tôi dập đầu phủ phục trên đường lên núi, đâu vì hành hương hướng Bụt, chỉ để kề cận ấm áp của Người;

Một đời ấy, tôi vượt qua mười vạn núi non, đâu vì tu cho kiếp sau, chỉ để giữa đường gặp lại Người.

Một khắc đó, tôi bay lên thành tiên, đâu vì trường sinh, chỉ để phù hộ cho Người bình an hạnh phúc.

.

Một đời này, tôi thoát khỏi ràng buộc linh hồn, chuyển thế luân hồi, chỉ để gặp lại Người,

Một năm này, tôi tìm khắp trăm núi ngàn sông, đột nhiên quay đầu, đã là biển hóa nương dâu,

Một tháng này, tôi quét hết lá bồ đề rụng, đâu vì nối lại duyên cửa Bụt, chỉ để chặt đứt đi si niệm;

Một ngày này, tôi chôn chặt những chuyện đã qua, lại ngưng bước trước Bụt, thế nhưng lòng tôi, loạn đã nghìn năm.

.

Nguyên tác: Thương Ương Gia Thố (Tsangyang Gyatso) – Dalai Lama thứ VI dành tặng cho Mã Cát A Mễ Xướng, người yêu của ngài khi còn tại gia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s