21.05.2011

Hôm qua mình phải đọc kinh Phật mới ngủ được. Gần đây thấy chán tất cả.

Ngày nắng lên. Phải đi chơi đã.

Advertisements